REGIONALNE STRATEGIE ZDROWOTNE


Opracowanie REGIONALNEJ STRATEGII ZDROWOTNEJ

1. Podstawowe informacje

Oferta obejmuje opracowanie regionalnej strategii zdrowotnej dla konkretnej Jednostki Samorządu Terytorialnego uwzględniającej analizę demograficzno-epidemiologiczną, ocenę stanu i wykorzystania zasobów, analizę potrzeb zdrowotnych oraz określenie priorytetów dla lokalnej polityki zdrowotnej.

2. Kwalifikacje autorów strategii zdrowotnych

Projekty są opracowywane przez dr n. o zdr. Karolinę Sobczyk oraz dr n. med. Joannę Woźniak-Holecką – pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, będących praktykami zdrowia publicznego w dziedzinie promocji zdrowia oraz ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia.

3. Koszt usługi: cena ustalana indywidualnie dla konkretnej JST

Informacje szczegółowe: akademiapromocjizdrowia@gmail.com / 793-315-888