PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ


Opracowanie projektu PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ
wraz ze sporządzeniem wniosków niezbędnych dla uzyskania dofinansowania NFZ na jego realizację

1. Podstawowe informacje

Oferta obejmuje utworzenie projektu programu polityki zdrowotnej (PPZ) dla konkretnej Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz wsparcie formalne w pozyskaniu środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na jego realizację*.

2. Elementy składowe oferty

1) Utworzenie projektu PPZ zgodnie z wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) – instytucji opiniującej PPZ.
• projekt powstaje przy stałej współpracy z osobą wyznaczoną przez JST – szczególnie  w zakresie ustalenia obszaru tematycznego oraz planowania budżetu i kosztów
2) Sporządzenie wniosku do AOTMiT o wydanie opinii o PPZ.
• oferta obejmuje wprowadzanie ewentualnych modyfikacji i uzupełnień do projektu PPZ po otrzymaniu opinii AOTMiT
3) Sporządzenie wniosku do wojewody o wydanie opinii dotyczącej zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej
4) Sporządzenie wniosku do Oddziału Wojewódzkiego NFZ o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej.

3. Przykładowe obszary tematyczne PPZ

• Szczepienia przeciw wirusowi grypy w populacji osób starszych
• Propagowanie aktywności fizycznej wśród osób w wieku starszym
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości w populacji osób dorosłych/starszych
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie zakażeń wirusem HCV w populacji osób dorosłych
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie boreliozy w populacji osób dorosłych
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworu piersi wśród kobiet
• Edukacja zdrowotna dla cukrzyków
• Edukacja przedporodowa dla przyszłych rodziców
• Szczepienia przeciw meningokokom w populacji niemowląt, małych dzieci i nastolatków
• Szczepienia przeciw wirusowi ospy wietrznej w populacji małych dzieci
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej
• Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci/młodzieży
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad postawy wśród dzieci przedszkolnych/szkolnych
• Profilaktyka próchnicy w grupie dzieci przedszkolnych/szkolnych
• Szczepienia przeciw wirusowi HPV w populacji dziewcząt nastoletnich

4. Kwalifikacje autorów projektów PPZ

Projekty są opracowywane przez dr n. o zdr. Karolinę Sobczyk oraz dr n. med. Joannę Woźniak-Holecką – pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, będących praktykami zdrowia publicznego w dziedzinie promocji zdrowia oraz ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia.

5. Koszt usługi: cena ustalana indywidualnie dla konkretnej JST

*Zgodnie z art. 48d. 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Informacje szczegółowe: akademiapromocjizdrowia@gmail.com / 793-315-888